Alasniidu Lasteaia päevakava on koostatud lähtudes laste vanusest, lasteaia tegevuskavast ning sotsiaalministri 24.09.2010 a. määruse nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" alusel.

Kuni kolme aastased lapsed 

7.30 - 8.30                  Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused

8.30 - 9.00                  Hommikusöök

9.15 - 11.40                Õppe- ja kasvatustegevused, õuetegevused

11.45 - 12.15              Lõunasöök

12.15 - 12.30              Ettevalmistus puhketunniks

12.30 - 15.00              Päevane uneaeg

15.00 - 15.30              Järkjärguline ärkamine,  riietumine ja mängimine

15.30 - 16.00              Õhtuoode, terviseamps

16.00 - 18.00              Valiktegevused, individuaalsed tegevused, vabamäng, laste kojuminek

 

3-7 aastaste laste päevakava

7.30 -  8.30                 Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused

8.30 -  9.00                 Hommikusöök

9.15 - 12.30                Õppe-kasvatustegevused, õuetegevused

12.30 - 13.00              Lõunasöök

13.00 - 15.00              Unejuttude lugemine, puhketund

15.00 - 15.45              Vabamäng, individuaalne tegevus

15.45 - 16.15              Õhtuoode, terviseamps

16.15 - 18.00              Vabamäng, individuaalsed tegevused, laste kojuminek