Alasniidu Lasteaia õppekava on valminud 2011. a ning uuendatud 2018. Lähemalt vaata http://www.alasniidulasteaed.eu/oppe-ja-kasvatustegevused