Kohatasu


Lähtuvalt Harku Vallavolikogu määrusest "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Kohatasu neli määra 0-20% alates 1. jaanuar 2018

1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald –
kohatasu 
20% alammäärast ( 2018. aastal 100 €);
2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 
15% alammäärast
(75 € kuus);
3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu

10% alammäärast (2018. aastal 50 €)
4. 
Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise
korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus 1,63 eurot.