Eripedagoogi põhilisteks ülesanneteks on märgata laste hariduslikke erivajadusi, millest tulenevalt on tekkinud raskused õppimises / käitumises ning pakkuda  rühmaõpetajatele, lapsevanematele ning lastele vajaminevat tuge ja koostööd. Toetada muu koduse keelega laste eesti keele omandamist. 
 
Lastega toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest, tegeldakse taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsesside ja keeleõppega.
 
Eripedagoog nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid. 

Laste tegevustraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu arendatakse last tervikuna. Koostöös rühmaõpetajate ning teiste tugispetsialistidega selgitatakse välja millistel lastel on teraapiat vaja ning milliseid oskusi on vaja arendada. Samuti nõustab tegevusterapeut vajadusel nii õpetajaid kui lapsevanemaid. Teraapias kasutatakse erinevaid arendavaid mänge ning loovaid tegevusi.

Tegevusteraapias arendatakse lapse

  • käelisi oskusi (peen- ja jämemotoorika, silma-käe koostöö, pliiatsi- ja kääridehoid jne.)
  • püsivust, tähelepanu- ja keskendumisvõimet
  • mänguoskusi
  • sotsiaalseid oskusi (eneseväljendus, teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine jne.)
  • eneseteenindusoskusi (riietumine, söömine jne)
  • toetatakse kõne arengut.