2020/2021 õppeaasta põhieesmärgid

  1. Tuginedes ühistele väärtustele ja kokkulepetele, loome üksteisega arvestava ja hooliva meeskonna.
  2. Õppe- ja kasvatustegevus toetub projektõppele, rakendades ja arendades lapsest lähtuvat metoodikat.
  3. Lasteaia personali koostöö tulemusena toetame iga lapse arengut, tervislikke eluviise ja lapsest lähtuva keskkonna arendamist.

 

  Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta teema on „ MEIE KOOS"