2017/2018 õppeaasta põhieesmärgid

 

  1. Õppe- ja kasvatustegevus toimub projektiõppe põhiselt,  rakendades muutunud õpikäsitust ja väärtuspõhist lähenemist ning arendame digipädevusi.

  2. Lapsest lähtuva arengukeskkonna kujundame nii, et see arvestab lapse individuaalsust ning soodustab avastamist, katsetamist, loovust, hoolivust, mõtlemist, probleemilahendamise oskust.

  3. Lasteaia personal on professionaalne,  arengule orienteeritud ja lähtub kokkulepitud väärtuspõhisest komberuumist.  
     

  Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta teema on „ Koos on hea"