2018/2019 õppeaasta põhieesmärgid

 

  1. Õppe- ja kasvatustegevus toimub projektiõppe põhiselt, rakendades ja arendades lapsest lähtuvat metoodikat.
  2. Väärtustades koostööd, tekib ühise komberuumiga professionaalne arenev meeskond.
  3. Lasteaia personali koostöö tulemusena toetame iga lapse väärtusarengut, tervislikke eluviise ja lapsest lähtuvat arengukeskkonda.

 

  Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta teema on „ MEIE maa"