Vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 

Vallavalitsuse määrusega nr 11 "Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord" saab terviktekstina tutvuda allpool.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord


Lasteaia järjekorra küsimustes palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna haridusspetsialist Kristi Villand´i poole telefonil 606 3800 või e-posti teel: Kristi.Villand@harku.ee

 

Lasteaiakoha taotlemine keskkonnas ARNO 1.veebruar-1.märts 2020a

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg 26.juuni 2020a

Rühmade komplekteerimise tähtaeg  1.august 2020a