14.11.16

ÜKS INIMENE, ÜKS KEEL

 • Seitsmendaks eluaastaks on laps võimeline ära õppima kuni kaheksa keelt.

 • Kõigepealt mõistab laps keele sisu ja hakkab aimama.

 • Võõrkeelsele lapsele tuleb seletada kehakeele ja lihtsate sõnade/käskluste abil. 

 • Üks vanem räägib eesti keeles ja teine vanem räägib vene keeles. Keeli ei ole soovitatav segada.

 • Üks inimene , üks keel – tõlkimine raskendab keele mõistmist!

 • Kahe keele segu - ühte keelt oskab rohkem kui teist, asendab ühe keele sõnu teisega, mitte ei ole sassis keel. 

KEELE ÕPETAMINE MUUKEELSELE LAPSELE

 • Tee lapsele ennast arusaadavaks kasutades miimikat ja žeste

 • Osuta objektidele, näita ette, kuidas ühte või teist tegevust teha

 • Räägi lihtsustatult ja aeglaselt

 • Korda sõnu, saada oma tegevusi sõnadega

 • Kasuta liikumist ja muusikat, visuaalseid abivahendeid

 • Tegevused väikestes rühmades

 • Aseta seinale pildid ja lase lapsel osutada piltidele, mis sümboliseerib nende vajadusi, lase lastel osutada tuttavatele esemetele ruumis

 • Jätka rääkimist isegi siis, kui laps ei vasta

 • Võimalda emakeelseid ja mitteverbaalseid vastuseid

 • Kiida iga väiksema edusammu ka aktiivsuse eest

 • Planeeri tegevusi, mis võimaldavad keelekasutust rollimängudes.

VAIKNE PERIOOD

 • Vaikiv periood on aeg, kus laps kogub infot teise keele kohta. 

Sel ajal ta:

 • näitab näpuga,

 • kasutab žeste,

 • noogutab,

 • kordab järgi sõnu mida teised ees kasutavad,

 • sosistab .

MIDA TEHA KUI KÕNE ON MOODUSTAMISE FAASIS?

Õpetaja on lapsele keeleliseks eeskujuks:

 • Nimetab sõnu, fraase, mis korduvad päevast päeva, mida on lapsel lihtsam meelde jätta.

 • Kasutab grammatiliselt lihtsaid lauseid.

 • Kommenteerib oma tegevust.

 • Räägib asjadest, mis on just parasjagu tegevusega seotud.

 • Kasutab žeste, osutab objektile, näitab ette, rõhutab tähtsaid sõnu.

 • Kommenteerib lapse tegevusi ja kordab lapse poolt öeldud lauseid.

 • Julgustab lapse igat katset end teises keeles väljendada.

VEEL MÕTTEID

 • Keelt õpitakse loomulikes olukordades.

 • Peale lasteaeda on soovitatav laps panna kas keelekümblusklassi või eesti kooli, kui juba alustas eesti keele õppega. 

 • Väljaspool lasteaeda mõjutavad keele arengut näiteks eesti keelsed multifilmid + eesti keelt kõnelevad sõbrad

Toimetaja: KRISTEL EINASTE-LUKK