24.01.23

Tulenevalt Alasniidu Lasteaia arengukavast 2022-2025 a on lasteaia missioon, visioon järgmised:

Missioon

Alasniidu Lasteaed loob keskkonna, kus on hoolivad, koostööd väärtustavad, loomingulised ning ennastjuhtivad lapsed ja täiskasvanud.

Visioon

Alasniidu Lasteaed väärtustab laste individuaalsust, toetades nende kujunemist läbi hooliva ja turvalise keskkonna.

 

Toimetaja: GERDA PUURAND