Kohatasu

 

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2022 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 € kuus);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2023. aastal 72,5 € kuus).

 

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

  • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2022 a. seisuga Harku vald;
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetaLeva osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Reelika Lõhmus e-posti aadressil Reelika.Lõhmus@harku.ee või telefonil 609 0492.

 

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus on alates 1.12.2002 a. 2,50 eurot.