Kohatasu

 

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2023 aasta seisuga ei olnud rahvastikuregistris Harku vald, siis on kohatasu 20% palga kuutasu alammäärast (2024. aastal 164 € kuus);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2024. aastal 123 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2024. aastal 82 € kuus).

 

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

  • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2023 a. seisuga Harku vald;
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: 

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord–Riigi Teataja

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Piret Luik e-posti aadressil Piret.Luik@harku.ee või telefonil 5551 0516.

 

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus on alates 1.12.2022 a. 2,50 eurot.