« Tagasi

Erasmus+ õpiränne

Alasniidu Lasteaed taotles Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurilt toetust viimaks läbi projekti: „Projektõppe arendamine Alasniidu Lasteaias", mille eesmärkideks on:

  • tõsta õpetajate teadlikkust ja oskusi projektõppe läbiviimisest;
  • suurendada õpetajate vahelist koostööd ning arendada teadmiste jagamise protsessi organisatsioonis.

Projekti raames toimus esimene õpiränne Itaaliasse 23. - 31.10.2021 ning seal osalesid Alasniidu Lasteaia direktor, õppejuht ja tegevusterapeut. Õpirände raames osaleti täiendkoolitusel „The Best for Preschool Teachers".

Koolituse raames saadi uusi teadmisi erinevatest õppemetoodikatest – Montessori, õuesõpe, mitteformaalne õpe ja Reggio Emilia lähenemine ning külastati Itaalias asuvat õuesõppe lasteaeda. Virtuaalselt tutvuti Montessori lasteaiaga ning Malaguzzi keskusega. Samuti jagati kogemusi erinevate maade õpetajatega (nt Sloveenia, Horvaatia ja Bulgaaria).

Kevadel osaleb samal koolitusel veel kolm Alasniidu Lasteaia õpetajat ning teistele õpetajatel jagatakse teadmisi läbi kogemusseminaride.