Alasniidu Lasteaia KODUKORD on dokument, mille järgi toimub pere ja lasteaiavaheline suhtlemine ning koostöö.

KODUKORD on täitmiseks lastele, lapsevanematele ja personalile.

KODUKORRA sisuks on:

 • üldsätted
 • lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine
 • lapse rõivastus lasteaias
 • turvalisus
 • lapse tervis 
 • lapse andmed, informatsioon
 • kodus mänguasjad lasteaias
 • sünnapäevade ja jõulude tähistamine
 • lasteaiamaksude tasumine
 • koostöö lasteaia ja pere vahel
 • õppe- ja kasvatustöö korraldus
 • kodukorra kehtivus ja tutvustamine
 • kodukorra muutmise kord.

Alasniidu Lasteaia KODUKORD

 

 

Lapsevanemad ja lasteaia personal allkirjastavad kodukorraga tutvumise.

Alasniidu Lasteaia KODUKORD on heaks kiidetud pedagoogilise nõupidamise ja kinnitatud Hoolekogu poolt.