2021/2022 õppeaasta põhieesmärgid:

  • Loome üksteisega arvestava ja hooliva meeskonna leides ühised väärtused.
  • Loome sobiva aluse projektõppe ja lapsest lähtuva metoodika rakendamiseks ja arendamiseks.
  • Toetudes meie tugevusele loome lapsele parima arengukeskkonna iga päev!

  Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta teema on „ VÄRVILINE MAAILM"