2022/2023 õppeaasta põhieesmärgid:

· Toetudes ühistele väärtustele loome ühtehoidva meeskonna.

· Lapsest lähtuvaid metoodikaid kasutades tõstame lasteaiapere keskonnateadlikkust.

· Loome parima arengukeskkonna toetades laste iseseisvust kõigis tegevustes!

Õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta teema on „ Minu jäljed"