3.10.16

Alasniidu Lasteaed võimaldab lastele eakohast alusharidust vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele.

Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale kasvatustegevusele tegelevad Teie lapsega muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eripedagoog ja tegevusterapeut.

Eripedagoogi põhilisteks ülesanneteks on märgata laste hariduslikke erivajadusi, millest tulenevalt on tekkinud raskused õppimises / käitumises ning pakkuda  rühmaõpetajatele, lapsevanematele ning lastele vajaminevat tuge ja koostööd. Toetada muu koduse keelega laste eesti keele omandamist. 

Lastega toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest, tegeldakse taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsesside ja keeleõppega.

Eripedagoog nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid. 

Tegevusterapeudil on laste tegevustraapias lähtealuseks mäng, mille kaudu ta arendab last tervikuna (sh motoorikat, tunnete väljendamisoskust, keskendumisvõimet). Laste mänguteraapia kuulub tegevusteraapia valdkonda.

Mängu abil on võimalik arendada:

  • füüsilist võimekust
  • psühhosotsiaalseid oskusi
  • õppida tundma oma keha
  • uurima keskkonda

Tegevusteraapias kasutatakse :

  • muusikat
  • maalimist
  • savivoolimist
  • liivamänge
  • erinevaid mänge
Toimetaja: INGA KRUUSEMENT