Alasniidu Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku ja lähtub oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

tel_logo

Alasniidu lasteaed väärtustab terviseedendust ja on teadlik, et terviseedendus on igapäevane ja pidev töö, mida ilmestab liikumise- ja terviseteemalised tegevused, üritused lastele, personalile ja peredele. Alasniidu Lasteaia eesmärk on planeerida tegevusi mis aitavad propageerida tervislikku eluviisi lastele, lastevanematele ja personalile ning edendada koostööd kõikide huvigruppide vahel. Üldeesmärgiks on on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga. Sellest tulenevalt on Eesti tervist edendavate lasteaedade mudelis kolm olulisimat tegevusvaldkonda: 

  1. koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel;

  2. lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;

  3. lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

Tervisega seotud koostöö teiste lasteaedadega on toetanud laste tervislikku arengut näiteks:

·         Spordipäevad Harku valla lasteaedadega,

·         Harku valla lasteaedade matkamängus osalemised

·         Harku Valla koolieelsete laste spordipäev

·         Harku Valla koolieelsete laste tantsupäev

·         Tallinna XIV Võimlemispeol osalemine laste rühmaga (2017)

·         Igal aastal Alasniidu Lasteaia korraldatud Õueseiklused Harku valla lasteaedade lastele

·         Pangapealse tantsupäeval osalemine

Lasteaiasisesed liikumisüritused oleme lõiminud nii tervisekasvatuse kui tähtpäevadega:

•       Sügisene spordipäev " Tere sügis"

•       Matkamäng 

•       Laste rühi kontroll vaatlusmeetodil

•       "Kehakool" , rühi arengut suunavaid ja toetavaid spetsiaalseid võimlemisharjutused liikumisõpetajaga

•       Lumelinna ehitamine

•       Sportlik vastlapäev kelgumängudega

•       Looma-aasta karneval

•       Orienteerumispäev

•       Miniolümpia : Kevadel kõikide laste tulemuste mõõtmine (kaugushüpe, pallivise, jooks);

Liikumisüritused koos peredega:

•      Pereõhtud rühmades (nõiduslik perepäev, tähtpäeva peod, mängupäev);

•      õueseikluse lõpetamine koos vanematega

Positiivsed muutused keskkonnas on õueala mängu- ja spordivahendite täiendamise, haljastuse rajamise, rühmaruumide turvalisuse täiendamise ja tervislike toitumisharjumuste kujundamise näol.