4.02.20
Kuni kolme aastased lapsed 
7.30 -   8.30            Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused
8.30 -   8.50            Hommikusöök
9.15 - 11.40            Õppe- ja kasvatustegevused, õuetegevused
11.45 - 12.10          Lõunasöök
12.15-12.30            Ettevalmistus puhketunniks
12.30- 15.00           Päevane uneaeg
15.00 - 15.30          Järkjärguline ärkamine,  riietumine ja mängimine
15.30 - 15.50          Õhtuoode, terviseamps
16.00 – 18.00          Valiktegevused, individuaalsed tegevused, vabamäng, laste
kojuminek
 
3-7 aastatse laste päevakava
7.30 -   8.30           Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused
9.00 -   9.20           Hommikusöök
9.25 - 12.20           Õppe-kasvatustegevused, õuetegevused
12.20 - 13.00         Lõunasöök
13.00 - 15.00         Unejuttude lugemine, puhketund
15.00 - 15.50         Vabamäng, individuaalne tegevus
15.50 - 16.20         Õhtuoode, terviseamps
16.20 – 18.00         Vabamäng, individuaalsed tegevused, laste kojuminek
VALVERÜHM ja avatud:
7.00 -   8.30            Valverühm, laste vastuvõtmine, vabategevus
18.00 - 18.30          Vabamäng, valverühm, laste kojuminek
Toimetaja: ANNELI PEDASK