Alasniidu Lasteaia päevakava on koostatud lähtudes laste vanusest, lasteaia tegevuskavast ning sotsiaalministri 24. septembri 2010. aasta määrusele nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".

 

Kuni kolme aastased lapsed 

7.30 -   8.30            Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused

8.30 -   9.00            Hommikusöök

9.15 - 11.40            Õppe- ja kasvatustegevused, õuetegevused

11.45 - 12.15          Lõunasöök

12.15-12.30            Ettevalmistus puhketunniks

12.30- 15.00           Päevane uneaeg

15.00 - 15.30          Järkjärguline ärkamine,  riietumine ja mängimine

15.30 - 16.00          Õhtuoode, terviseamps

16.00 – 18.00          Valiktegevused, individuaalsed tegevused, vabamäng, laste kojuminek

 

3-7 aastatse laste päevakava

7.30 -   8.30           Laste vastuvõtmine, vabategevus, individuaalsed tegevused

8.30 -   9.00           Hommikusöök

9.15 - 12.30           Õppe-kasvatustegevused, õuetegevused

12.30 - 13.00         Lõunasöök

13.00 - 15.00         Unejuttude lugemine, puhketund

15.00 - 15.45         Vabamäng, individuaalne tegevus

15.45 - 16.15         Õhtuoode, terviseamps

16.15 – 18.00         Vabamäng, individuaalsed tegevused, laste kojuminek


Igal kuul on üks rühm VALVERÜHM ja avatud:

7.00 -   7.30            Valverühm, laste vastuvõtmine, vabategevus

18.00 - 18.30          Vabamäng, valverühm, laste kojuminek