Alasniidu Lasteaia arengukava 2015 - 2017a 

Alasniidu Lasteaia arengukava 2018-2021 eelnõu

Alasniidu Lasteaia Arengukava 2018-2021 eelnõule on võimalus teha parendusettepanekuid kuni 11. aprillini 2018 ja saata need e-posti aadressile direktor@alasniidulasteaed.eu

Alasniidu Lasteaia arengukava koostamine 2018-2021 on teostamisel. Tähtajalist vastuvõtmist on pikendatud seoses 2017. aasta mais Harku Vallavalitsuse poolt alustatud arengukavade koostamise uue lähenemisega (arengupeegel e-keskkonnas), mis  on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatule.

Oleme arengu planeerimisega tegelenud koostöös huvigruppidega alates oktoobrist 2017, (moodustatud on asutuse arengukava töögrupp), viidud läbi sisehindamine  Harku Valla  arengupeegli 15 kriteeriumist lähtuvalt (koos tõendusmaterjalide lisamisega) ja seega ei ole uue arengukavaga veel valmis jõutud  üheski Harku valla haridusasutuses. Samas on tegemist vägagi innovaatilise lähenemisega, mis nõuab rohkem aega.

Harku Vallavalitsusega on  kokku lepitud arengukava 2018-2021 eelnõu avaliku väljapaneku tähtajaks 13. märts 2018 ja arengukava kehtestamine Harku Vallavolikogus hiljemalt 2017/2018 õa õppeperioodi lõpuks!